• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Izmjena i dopuna Okvirnog pravilnika i Pravilnika o registraciji i licenciranju natjecatelja i registraciji udruženih članica HMS-a

22.03.2019.

Izvršni odbor HMS-a je usvojio izmjene i dopune Okvirnog pravilnika i Pravilnika o registraciji i licenciranju natjecatelja i registraciji udruženih članica pri HMS-u koji možete vidjeti ovdje u pročišćenoj verziji kao i s track changes.

Okvirni pravilnik HMS-a u pročišćenoj verziji

Okvirni pravilnik HMS-a s track changes

Pravilnika o registraciji i licenciranju natjecatelja i registraciji udruženih članica pri HMS-u u pročišćenoj verziji

Pravilnika o registraciji i licenciranju natjecatelja i registraciji udruženih članica pri HMS-u s track changes