• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Hrvatska ima novog FIE suca u floretu

10.10.2019.

Jučer i danas se u Tauberbischofsheimu, Njemačka, provodio FIE ispit u floretu kojem je pristupio naš domaći sudac Tin Vrbanc koji je suđenjem na Europskim kadetskim kupovima dobio visoke ocjene koje su mu omogućile prisustvovanje ovom ispitu. Sam ispit se sastoji od tri dijela: pismeni, video i praktični dio. Tin Vrbanc je sve dijelove ispita uspješno prošao te tako postao novi FIE sudac u floretu, trenutno drugi aktivni FIE sudac u floretu.