• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Dobitnici nagrada i priznanja HMS-a za 2019. godinu

13.10.2020.

Izvršni odbor HMS-a je dana 12.10.2020. donio odluku, po prijedlogu Odbora za dodjelu nagrada i priznanja HMS-a, o dodjeli nagrada i priznanja HMS-a za 2019. godinu i to osobama u sljedećim kategorijama:

– Najbolji mačevalac u muškoj kategoriji kadeta u floretu – Borna Špoljar 
– Najbolji mačevalac u muškoj kategoriji kadeta u maču – Jakov Pleše
– Najbolji mačevalac u ženskoj kategoriji kadeta u floretu – Dorja Blažić
– Najbolji mačevalac u ženskoj kategoriji kadeta u maču – Ana Galić
– Najbolji mačevalac u muškoj kategoriji juniora u floretu – Borna Špoljar
– Najbolji mačevalac u muškoj kategoriji juniora u maču – Jakov Šola
– Najbolji mačevalac u ženskoj kategoriji juniorki u floretu – Dorja Blažić
– Najbolji mačevalac u ženskoj kategoriji juniorki u maču – Andrea Majdandžić
– Najbolji mačevalac u muškoj kategoriji seniora u floretu – Petar Fileš
– Najbolji mačevalac u muškoj kategoriji seniora u maču – Jakov Šola
– Najbolji mačevalac u muškoj kategoriji seniora u sablji – Federico De Robbio
– Najbolji mačevalac u ženskoj kategoriji seniorki u floretu – Marcela Dajčić
– Najbolji mačevalac u ženskoj kategoriji seniorki u maču – Ana Mesić
– Najbolji mačevalac u ženskoj kategoriji seniorki u sablji – Zoe Marie Baldo
– najbolja ekipa Nacionalne reprezentacije – ekipa kadeta u floretu u sastavu: Toni Despalatović, Vigo Lašić, Janko Leskovac, Noa Nikolić, Lovro Prosoli, Borna Špoljar, Damjan Vlašić
– Najuspješniji hrvatski klub temeljem rezultata s pojedinačnog i ekipnog prvenstva Republike Hrvatske – HAMK Mladost
– Najboljem (su)organizatoru natjecanja za Rang listu HMS-a – MK Dubrava za organizaciju Satelita Golden foil u Zagrebu
– Mladom mačevaocu koji je najviše napredovao – Borna Špoljar 
– Najboljem mačevalačkom treneru – Sanjin Kovačić
– Najboljem mačevalačkom sucu – Mirna Borošak
– Nagrada za životno djelo „Milan Neralić“ – Sanjinu Kovačiću 

Ujedno je donijeta odluka o ne dodjeljivanju nagrada i priznanja za 2019. godinu za sljedeće kategorije:

– Najbolji mačevalac u muškoj kategoriji kadeta u sablji
– Najbolji mačevalac u ženskoj kategoriji kadeta u sablji
– Najbolji mačevalac u ženskoj kategoriji juniora u sablji
– Najbolji mačevalac u muškoj kategoriji juniora u sablji
– Najbolji mačevalac u muškoj kategoriji veterana u floretu
– Najbolji mačevalac u ženskoj kategoriji veterana u floretu
– Najbolji mačevalac u muškoj kategoriji veterana u maču
– Najbolji mačevalac u ženskoj kategoriji veterana u maču
– Najbolji mačevalac u muškoj kategoriji veterana u sablji
– Najbolji mačevalac u ženskoj kategoriji veterana u sablji

Čestitamo svim nagrađenima na postignutim rezultatima i što su dali svoj doprinos za razvoj mačevanja u Republici Hrvatskoj.

Ova priznanja će se dodijeliti na Prvenstvima Hrvatske 2020. (Zagreb), u vremenima navedenim u Propozicijama za sva tri oružja.

Molimo sve klubove da obavijeste nagrađene te budu nazočni na dodjeli ili da obavijeste kancelariju HMS-a o svom izostanku..