• En Garde

  “Bolje je precijeniti protivnika nego ga podcijeniti.”

 • Discipline

  Mač
  Sablja
  Floret

 • Mačevanje

  Vještina
  Vojna tradicija
  Šport

Broj žiroračuna HMS-a

30.09.2014.

Sve uplate možete vršiti na :
ERSTE BANKA

Žiro račun : 2402006 – 1100086161
IBAN : HR8024020061100086161

U pravilu sve transakcije vezane za plaćanja pristojbi obavljaju klubovi ( iznimka su suci ), a ne pojedinci. U iznimnim prilikama primati će se pojedinačne prijave, a onda pozornost treba posvetiti slijedećem:
Kod svake pojedinačne uplate u rubriku ” Opis plaćanja” upišite svrhu npr. licenca sudac, a u “Poziv na broj odobrenja” upišite svoje ime i prezime.
Klubovi prilikom uplate trebaju upisati svrhu u rubriku” Opis plaćanja “.